Ayçin Anaokulu olarak çocuklarımızın gelişimindeki tüm evrelerde, "Her İnsanın Çocukluğu Anayurdudur" ilkesinden hareketle, çocuklarımıza oyunlar ile çocuk olmanın farkındalığını yaşatmak, eğlenerek öğrenimlerini sağlamak temel ilkemiz olmuştur.

Butik anaokulumuz bünyesinde çocukların ruhsal ve fiziksel gelişimini desteklemek ilkesi ile müzik Kulübümüz bulunmaktadır. Çocuğun duyularını geliştirmek, dinlediğini duymak,  duyduğunu anlamak gibi okuma yazmaya hazırlıkta önemli beceriler
kazandırmayı  hedeflemektedir. Çocuk kendi kültür ve geleneklerimizi ait müzik  ve halk oyunlarını tanır; vatan, ulus, bayrak duyguları gelişir. Çevresine karşı duyarlı olur.

Etkinlikler

Müzik

Anaokulumuzda; Akıl ve Zeka Oyunlarının uygulanması ile çocuklarda aşama aşama kişilik gelişimi desteklenir. Başlangıçta farkındalık becerisini öğrenirler daha sonra ayırt
etme ve görsel algı becerileri üzerine yoğunlaşırlar. Grup içerisinde yer alarak sosyalleşir ve yaptıkları proje çalışmalarıyla grup ruhu kazanırlar. Yapılan her etkinlikte aktif yardımlaşma ve birlikte hareket etme becerileri kazandırılır.

Akıl & Zeka Oyunları
Sanat

Çocuklara yönelik sanat etkinliklerinde yeni ve farklı malzemeler kullanmaları, hayal güçleri özgürce ifade etmeleri için teşvik edilmektedir. Sanat etkinliklerinde çocukların duyarak, hissederek öğrenmelerini gerçekleştirmek için elverişli ortam kurumumuz da sağlanmaktadır.

Alan Gezileri
Spor
Fen & Doğa

Alan gezileri çocukların tüm gelişim alanlarını desteklemektedir. Çocuklar gezilerde gözlem yapma, inceleme, merak duygularını giderme gibi fırsatlar bularak bilişsel gelişimle ilgili kavramları kazanmaktadırlar. Çocuğun çevresi ile iyi iletişim kurması, arkadaşları ile işbirliği yapması, grupla beraber çalışma, sorumluluğunu yerine getirme ve üretkenliğin gelişmesi içinde bu tür geziler önemli fırsattır. Geziler çocukların yaparak yaşayarak öğrenmelerini sağlar. Çocukların yaşayarak öğrenmeleri bilgilerinin kalıcı
olmasını sağlar.

Okul öncesi dönemde düzenli spor yapan çocuk ile hiç spor yapmayan çocuk arasında, oldukça ciddi hem fiziksel hem ruhsal farklar ortaya çıkmaktadır. Spor yapan çocuklar, kaba ve ince motor kas gelişiminin kişiye kattığı fiziksel ve mental özgüven ile derslerinde daha başarılı olurken, spor yapmayan çocuklar henüz kendilerini ifade etmekte bile çekingen davranmaktadırlar. Spor ile çocuğa katılan katma değer, sadece bedensel gelişim demek değildir. Bedenine hakim olabilen bir çocuğun, okul çağına geldiğinde kendini yaşıtlarına oranla daha iyi ifade edebilmesi demektir.
Bu yüzden çocuk için okul arayışına girildiğinde, öncelikle okulun spor faaliyetlerine verdiği önemin göz önünde bulundurulması gerekir. Düzenli spor yapan çocuk başarılı oluyor!

Fen ve doğa çalışmaları çocukların gelişimlerine yardım etmesi, onların hayata karşı tavırlarında değişiklikler meydana getirmesi, davranışlarını etkilemesi, ilgi alanlarını genişletmesi, onlara, daha etkili düşünme yollarını öğretmesi, problem çözme yetenekleri geliştirmesi açısından önemlidir.